Vårt kvalitetssystem

Kvalitetssystemet vårt er bygd opp i henhold til NS-EN ISO 9001 ”System for kvalitetsstyring”.
HMS-systemet vårt er bygd opp i henhold til NS-EN ISO 14001 ”Miljøstyringssystemer” og Internkontrollforskriftens § 5.

Systemets omfang er begrenset til å gjelde Ingeniørgruppens aktiviteter i henhold til prosessbeskrivelse.
Aktiviteter og arbeidsoppgaver under ekstern ledelse, omfattes av oppdragsgivers HMS– Kvalitets- og sikkerhetsrutiner.

Systemet omfatter også kontroll med revisjons-, økonomi– og regnskapstjenester.

Som illustrert i figuren styrer vi etter følgende prinsipper:

Planlegge—Utføre—Kontrollere—Korrigere

ForbedringsprosessenVårt HMSK-system