Sveis og material


Ingeniørgruppen har bred sveise-og materialteknisk kompetanse med godkjente sveisekoordinatorer (IWE, IWT), sveiseinspektører (NS-EN 477) og metallurg (Siv.ing.).

Sammen med gruppens tverrfaglige kompetanse innen kvalitetssikring og konstruksjon, tilbyr Ingeniørgruppen et bredt spekter av tjenester innen produksjon og problemløsing knyttet til metalliske produkter.

Vår erfaring er hentet fra norsk offshore- og prosessindustri.