VelkommenIngeniørgruppen AS (IGAS) ble etablerte 27. september 2006

Ingeniørgruppen har som formål å selge flerfaglige ingeniørtjenester til verksted-, offshore-og prosessindustrien.

Ingeniørgruppen dekker fagområdene sveise- og materialteknologi. Vi har også kompetanse innenfor prosjektledelse og kvalitetssikring.


Ingerniørgruppen er lokalisert i Teknobygget i Mo Industripark, Mo i Rana.

Vi ønsker deg velkommen til vår hjemmeside og denne korte presentasjonen av oss selv og tjenestene vi tilbyr.


Vi håper du vil velge oss som din samarbeidspartner.


Vår postadresse er; Postboks 1035, 8602 Mo I Rana